OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

דרכון אירופאי

 

 

דרכון צ'כי ודרכון סלובקי הם דרכונים אירופאים וניתן לקבלם בשגרירות צ'כיה ושגרירות סלובקיה בהתאמה אחרי הצגת אישור האזרחות של הרפובליקה הצ'כית או הרפובליקה הסלובקית. איך להשיג אישור כזה?

הדבר פשוט ביותר. אין צורך בסיוע עורך דין, אפשר אפילו לומר שסיוע כזה מיותר לחלוטין, כי כל אחד יכול לעבור את ההליך מול השגרירות לבד ובעלות של כמה מאות שקלים בלבד.

יתרונות הדרכון האירופאי:

אפשרות לגור בכל רחבי האיחוד האירופאי בלי צורך באשרת שהייה.

אפשרות לעבוד וללמוד מבלי צורך בויזה כלשהיא.

יכולת לקניה והשקעה בנדל״ן ללא קושי