OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

מדוע אין צורך בפנייה לעורך דין?

למה לא צריך סיוע של עורך דין

 

כפי שכבר נאמר במקום אחר, תהליך קבלת אישור האזרחות של הרפובליקה הצ'כית או של הרפובליקה הסלובקית אינו מסובך וכל אחד יכול להתמודד אתו לבד ללא קשיים מיוחדים. אפשר כמובן לייפות את כוחו של עורך דין שייצג אתכם ויעשה במקומכם חלק מהפעולות הדרושות, אך השאלה היא עם זה שווה את הכסף. ואגב, אם כבר באמת לא רוצים להתעסק עם כל העניין יותר מדי, את ייפוי הכוח לייצוג אפשר לתת לכל אחד, לאו דווקא לעורך דין.

 

מה תכלס עורך דין יכול לעשות בשבילכם? מדובר בחמישה דברים בלבד:

 

1.      הוא יבקש ויקבל לידיו בשמכם את התעודות הדרושות ממשרד הפנים, מרבנות או ממוסדות אחרים, אבל דבר כזה הרי כל אחד יכול לעשות בעצמו, מה גם שתעודות ממשרד הפנים אפשר היום לבקש דרך האינטרנט ולקבל בדואר, כך שהטרחה היא באמת מזערית.

2.      הוא ידאג לאישור האפוסטיל של התעודות, אבל האמת היא שכל אחד יכול לעשות זאת בקלי קלות לבד תוך מספר דקות בירושלים. ואם לא רוצים לנסוע לירושלים? פשוט שולחים מישהו אחר (קרוב משפחה, חבר, שליח), לא צריך אפילו ייפוי כוח. (למידע נוסף אודות אישורי אפוסטיל ר' כאן.)

3.      הוא ידאג לתרגום המסכים, דבר ששוב אפשר לעשות לבד – פשוט פונים למתרגם שתמורת כמה מאות שקלים יעשה את העבודה.

4.      הוא יפנה לארכיונים בצ'כיה ובסלובקיה על מנת למצוא את המסמכים שאולי חסרים לכם. העניין הוא שחיפושים אלה הם עקרונית מיותרים כי הרשויות הצ'כיות והסלובקיות ממילא עורכות את החיפושים אם צריך. נכון שחיפוש פרטי יכול להיות טיפה יותר מהיר, אך השאלה היא האם ההפרש של חודש או חודשיים כל כך משמעותי. ואם כן – תמיד אפשר לכתוב לאותם ארכיונים לבד ואפילו באנגלית.

5.      הוא ילווה אתכם בפגישותיכם בשגרירות, רק שבנוכחותו אין ממש. הרי אתם אלה שצריכים לחתום על מה שצריך, לא הוא.

כפי שכבר נאמר תהליך קבלת אישור האזרחות הוא פשוט וקל וכל אחד יכול להתמודד אתו לבד. אם בכל זאת מישהו מחליט להיעזר בעורך דין (או מיופה כוח אחר), תלוי אך ורק בו כמה כסף הוא מוכן לשלם עבור השירותים המוזכרים לעיל.