OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

תרגום מסמכים

את המסמכים שמגישים במסגרת הבקשה לאישור האזרחות של הרפובליקה הצ'כית יש לתרגם אך ורק אצל מתרגם שמוסמך לכך מטעם הרשויות הצ'כיות. תרגום שייעשה על ידי נוטריון או עורך דין ישראלי אינו קביל מבחינת שגרירות צ'כיה. עורכי דין הגונים יביאו זאת לתשומת לבכם, אך הבעיה היא שהם עצמם לא תמיד מודעים לדרישה זו שמעוגנת בחוק הצ'כי. על כן, כדי למנוע מכם הוצאות מיותרות אנו חוזרים ומדגישים כי את כל המסמכים יש לתרגם אך ורק אצל מתרגם מוסמך צ'כי, ואנו גם יודעים לדאוג  לכך שהמסמכים שלכם אכן יתורגמו על ידי מתרגם כזה.