OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

אישור גירושין בצ'כיה

אישור גירושין בצ'כיה

 

היה ומבקש אישור האזרחות של הרפובליקה הצ'כית גרוש עליו לציין זאת במסגרת בקשתו. העלמת עובדה זו מהווה עבירה לפי סעיף 21 לחוק העבירות הצ'כי שעונשה קנס בסך 10.000 כתרים צ'כיים - כ-2000 ש''ח.

 

כמו כן בקשה לאישור אזרחות של אדם גרוש תכלול – בנוסף לשאר התעודות – את תעודת הגירושין שלו; את התעודה יש להכין בדיוק כמו תעודות אחרות, כלומר יש לדאוג לאישור האפוסטיל שלה במשרד החוץ בירושלים (למידע נוסף ר' כאן) ולתרגומה לשפה הצ'כית בידי מתרגם מוסמך. אחרי שמקבלים את אישור האזרחות יש לפנות לבית המשפט העליון של הרפובליקה הצ'כית בבקשה לאישור הגירושין. מדובר בהליך פשוט ובמידה רבה פורמאלי שחייבים לעבור טרם הגשת הבקשה לדרכון, אך להבדיל מפעולות האחרות את הבקשה לבית המשפט העליון לא ניתן להגיש דרך השגרירות. הפניה לבית המשפט כרוכה בתשלום אגרת בית משפט בסך 2000 כתרים צ'כים (כ-400 ₪) ובהכנת הניירת הדרושה. אם אתם זקוקים לעצה אתם מוזמנים לכתוב אלינו.